E Mërkurë, 14 Shtator 2022
Nuk u gjet ndonjë ngjarje