E Martë, 13 Shtator 2022
Nuk u gjet ndonjë ngjarje