E Mërkurë, 10 Gusht 2022
Nuk u gjet ndonjë ngjarje