E Mërkurë, 20 Korrik 2022
Nuk u gjet ndonjë ngjarje