E Mërkurë, 13 Korrik 2022
Nuk u gjet ndonjë ngjarje