E Mërkurë, 29 Qershor 2022
Nuk u gjet ndonjë ngjarje