E Mërkurë, 22 Qershor 2022
Nuk u gjet ndonjë ngjarje