E Mërkurë, 15 Qershor 2022
Nuk u gjet ndonjë ngjarje