E Martë, 14 Qershor 2022
Nuk u gjet ndonjë ngjarje