E Mërkurë, 08 Shtator 2021
Nuk u gjet ndonjë ngjarje