E Mërkurë, 22 Shtator 2021
Nuk u gjet ndonjë ngjarje