E Mërkurë, 11 Gusht 2021
Nuk u gjet ndonjë ngjarje