E Mërkurë, 28 Korrik 2021
Nuk u gjet ndonjë ngjarje