E Mërkurë, 16 Qershor 2021
Nuk u gjet ndonjë ngjarje