E Mërkurë, 10 Nëntor 2021
Nuk u gjet ndonjë ngjarje