E Martë, 09 Qershor 2020
Nuk u gjet ndonjë ngjarje