E Martë, 30 Qershor 2020
Nuk u gjet ndonjë ngjarje