E Mërkurë, 03 Qershor 2020
Nuk u gjet ndonjë ngjarje