E Martë, 16 Qershor 2020
Nuk u gjet ndonjë ngjarje