E Mërkurë, 10 Qershor 2020
Nuk u gjet ndonjë ngjarje