E Mërkurë, 19 Shkurt 2020
Nuk u gjet ndonjë ngjarje