E Mërkurë, 27 Shkurt 2019
Nuk u gjet ndonjë ngjarje