E Mërkurë, 13 Shkurt 2019
Nuk u gjet ndonjë ngjarje