E Mërkurë, 07 Nëntor 2018
Nuk u gjet ndonjë ngjarje