E Mërkurë, 21 Nëntor 2018
Nuk u gjet ndonjë ngjarje