E Mërkurë, 14 Nëntor 2018
Nuk u gjet ndonjë ngjarje