E Mërkurë, 27 Dhjetor 2017
Nuk u gjet ndonjë ngjarje