E Mërkurë, 03 Gusht 2016
Nuk u gjet ndonjë ngjarje