E Mërkurë, 10 Gusht 2016
Nuk u gjet ndonjë ngjarje