E Mërkurë, 25 Nëntor 2015
Nuk u gjet ndonjë ngjarje