E Mërkurë, 07 Janar 2015
Nuk u gjet ndonjë ngjarje