E Mërkurë, 28 Janar 2015
Nuk u gjet ndonjë ngjarje