E Mërkurë, 21 Janar 2015
Nuk u gjet ndonjë ngjarje