E Mërkurë, 14 Janar 2015
Nuk u gjet ndonjë ngjarje