E Mërkurë, 23 Prill 2014
Nuk u gjet ndonjë ngjarje