E Mërkurë, 08 Janar 2014
Nuk u gjet ndonjë ngjarje