E Mërkurë, 29 Janar 2014
Nuk u gjet ndonjë ngjarje