E Mërkurë, 22 Janar 2014
Nuk u gjet ndonjë ngjarje