E Mërkurë, 15 Janar 2014
Nuk u gjet ndonjë ngjarje