E Mërkurë, 01 Janar 2014
Nuk u gjet ndonjë ngjarje