E Mërkurë, 05 Qershor 2013
Nuk u gjet ndonjë ngjarje