E Mërkurë, 26 Qershor 2013
Nuk u gjet ndonjë ngjarje