E Mërkurë, 19 Qershor 2013
Nuk u gjet ndonjë ngjarje