E Martë, 18 Qershor 2013
Nuk u gjet ndonjë ngjarje