E Mërkurë, 12 Qershor 2013
Nuk u gjet ndonjë ngjarje