E Mërkurë, 06 Shkurt 2013
Nuk u gjet ndonjë ngjarje