E Mërkurë, 27 Shkurt 2013
Nuk u gjet ndonjë ngjarje