E Mërkurë, 20 Shkurt 2013
Nuk u gjet ndonjë ngjarje