E Mërkurë, 13 Shkurt 2013
Nuk u gjet ndonjë ngjarje