E Mërkurë, 09 Tetor 2013
Nuk u gjet ndonjë ngjarje